COOKING STUDIO

COOKING STUDIO

เป็นการสอนทำขนม หรืออาหาร โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในการรังสรรค์เมนูต่างๆ โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถทำได้ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานไปในขณะเดียวกัน เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย